GROV PARACORD

550 PARACORD / DIAMETER ca 4 mm / HÅLLBARHET ca 250 kg

Linan "Rainbow" är av polyester och har därmed inte samma hållbarhet som övriga linor som alla är äkta paracord, dvs av nylon och från USA.